ZNAJDZIESZ TUTAJ TREŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ. W WARTOŚCIOWY SPOSÓB SPĘDZISZ CZAS.

REGULAMIN WYDARZENIA

Zapraszam na 3-dniowe wydarzenie naukowe, które odbędzie się w lipcu w formie online. Adresatami wydarzenia są studenci kierunków medycznych. Spotkanie to umożliwia zdobycia umiejętności wieloaspektowego podejścia do badania neurologicznego, łącząc badanie podmiotowe z przedmiotowym. Wieloaspektowe podejście umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia wszechstronnego badania neurologicznego. To wydarzenie to doskonała okazja, by nauczyć się, jak precyzyjnie i skutecznie diagnozować pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.

lek. Dominik Kobylarek

 

Wszyscy uczestnicy (również ci, którzy nie będą w stanie uczestniczyć w konferencji w godzinach wydarzenia), otrzymają dostęp do powtórki z możliwością wielokrotnego odtwarzania na min. 2 miesiące. 

 

Program wydarzenia:

16.07.2024

8.00 – 8.45: Wprowadzenie do badania neurologicznego

omówienie ogólnej specyfiki neurologii w odniesieniu do badania podmiotowego i przedmiotowego; znaczenie wywiadu w XXI wieku i scharakteryzowanie potrzeb pacjenta względem badania neurologicznego

9.00 – 12.00: Badanie podmiotowe

na co należy zwracać uwagę, przeprowadzając wywiad z pacjentem; uzasadnienie, dlaczego większość potrzebnych lekarzowi informacji do dalszej diagnostyki wypływa z badania podmiotowego; o mowie ciała pacjenta oraz usprawnianiu mowy ciała lekarza; najważniejsze pytania, których nie może zabraknąć w czasie rozmowy z pacjentem

12.30 – 13.15: Podstawowe elementy badania psychologicznego

zdrowie psychiczne jako obszar badania w pracy lekarza; zadawanie trudnych pytań; interpretacja odpowiedzi; wpływ zdrowia psychicznego pacjentów na ciało; techniki aktywnego słuchania i omówienie znaczenia empatii

 13:30 – 14.30: Przekazywanie trudnych wiadomości związanych ze zdrowiem

model SPIKES: strukturyzowane podejście do przekazywania złych wiadomości; Strategie radzenia sobie z emocjami pacjentów i własnymi; jak rozpoznać i reagować na potrzeby emocjonalne pacjentów.

 

17.07.2024

8.00 – 8.45: Wprowadzenie do badania przedmiotowego w neurologii

omówienie znaczenia oraz celu badania przedmiotowego w kontekście medycyny współczesnej; jak przygotować siebie i pacjenta do badania; wyposażenie i podstawowe techniki diagnostyczne

9.00 – 13.00: Badanie przedmiotowe w neurologii

ocena wyższych funkcji korowych: świadomości, orientacji, pamięci, funkcji wykonawczych; badanie nerwów czaszkowych: metody oceny funkcji poszczególnych nerwów; ocena funkcji ruchowych: siła mięśni, napięcie mięśni, koordynacja, chód, odruchy; badanie czucia: ocena powierzchniowego i głębokiego; badanie wzroku i ocena pól widzenia; ocena mowy; najistotniejsze elementy badania pacjentów z bólami głowy, padaczką, zawrotami głowy, chorobą Parkinsona, podejrzeniem udaru mózgu, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnieniem rozsianym

13.15 – 14.15: Najważniejsze objawy i próby

najważniejsze objawy w neurologii; objawy alarmowe – objawy patologiczne; badane próby i ich interpretacje;

14.30 – 15.30 Dokumentacja medyczna

najważniejsze zasady prowadzenia dokumentacji medycznej krok po kroku