ZNAJDZIESZ TUTAJ TREŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ. W WARTOŚCIOWY SPOSÓB SPĘDZISZ CZAS.

Program wydarzenia:

22.07.2024

8.00 – 8.45: Wprowadzenie do neurologii

ogólna charakterystyka chorób neurologicznych; ogólna charakterystyka profilu chorób; strony internetowe poświęcone neurologii warte odwiedzania; perspektywy neurologii; najważniejsze badania laboratoryjne i pracowniane zlecane w ramach pracy Izby Przyjęć i SOR

9.00 – 10.30: Bóle głowy na Izbie Przyjęć i SOR

ogólna charakterystyka bólów głowy; przedstawienie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego; przedstawienie kryteriów diagnostycznych pierwotnych bólów głowy w oparciu o ICHD-3; omówienie wtórnych bólów głowy oraz tzw. „czerwonych flag” bólów głowy; omówienie możliwości leczenia bólów głowy w ramach Izby Przyjęć, SOR oraz ambulatoryjnie

11.00 – 12.00: Postępowanie z bólami grzbietu na Izbie Przyjęć i SOR

przedstawienie patologii kręgosłupa i powodów wizyt w Izbie Przyjęć i SOR; przedstawienie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego; omówienie”czerwonych flag” dolegliwości bólowych kręgosłupa

12:15 – 13.45: Zawroty głowy na Izbie Przyjęć i SOR

definicje zawrotów głowy, różnicowanie tzw. ośrodkowych i obwodowych zawrotów głowy; omówienie częstości występowania zawrotów głowy; aspekty patofizjologiczne zawrotów głowy; podejścia diagnostyczne i strategie leczenia; przedstawienie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego; omówienie najczęstszych schorzeń, w przebiegu których dochodzi do zawrotów głowy

14.00 – 15.00: Padaczka

omówienie klasyfikacji padaczki; różnicowanie padaczki od omdleń; omówienie napadów rzekomopadaczkowych; przedstawienie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego; omówienie czynników prowokujących wystąpienie napadów padaczkowych; omówienie kryteriów rozpoznania padaczki; omówienie ostrego postępowania w przypadku wystąpienia napadów padaczkowych; omówienie stanu padaczkowego i postępowania

 

23.07.2024

8.00 – 8.45: Podstawy tomografii komputerowej

Omówienie podstaw fizycznych działania tomografii komputerowej; jednostki Hounsfielda; znaczenie kontrastu w radiologii; podstawowe opisy TK głowy; podstawy neuroanatomii radiologicznej 

9.00 – 10.00 Podstawy rezonansu magnetycznego

Omówienie podstaw fizycznych działania rezonansu magnetycznego; omówienie najważniejszych sekwencji wykorzystywanych w obrazowaniu; podstawy neuroanatomii radiologicznej 

11.00 – 12.30 Niedokrwienny udar mózgu

Omówienie postępowania w odniesieniu do badania podmiotowego, przedmiotowego, zlecanych badań, wskazań i przeciwwskazań do leczenia reperfuzyjnego; odniesienie się do neuroradiologii; seria przypadków; różnicowanie 

12.45 – 14.00 Udar krwotoczny

Omówienie postępowania w odniesieniu do badania podmiotowego, przedmiotowego, zlecanych badań, odniesienie się do neuroradiologii; seria przypadków; różnicowanie

14.15 – 15.00 Egzamin sprawdzający wiedzę z zagadnień omawianych 22 lipca

 

24.07.2024

8.00 – 8.45: Egzamin sprawdzający wiedzę z zagadnień omawianych 23 lipca

9.00 – 10.30: Interaktywna gra kliniczna: BÓL GŁOWY

Przypadek lub przypadki, w których głównym zgłaszanym objawem były nowe, nietypowe bóle głowy; gra opierać się będzie na różnicowaniu, zlecaniu badań, analizie ich wyników i zaproponowaniu leczenia i stworzenia własnych zaleceń

11.00 – 12.00: Interaktywna gra kliniczna: ZAWROTY GŁOWY

Przypadek lub przypadki, w których głównym zgłaszanym objawem były zawroty głowy; gra opierać się będzie na różnicowaniu, zlecaniu badań, analizie ich wyników i zaproponowaniu leczenia i stworzenia własnych zaleceń

12:15 – 13.45: Interaktywna gra kliniczna: UTRATA PRZYTOMNOŚCI Z DRGAWKAMI

Przypadek lub przypadki, w których dochodziło do nagłej utraty przytomności z drgawkami, które mogły, ale nie musiały odpowiadać napadowi padaczkowemu; gra opierać się będzie na różnicowaniu, zlecaniu badań, analizie ich wyników i zaproponowaniu leczenia i stworzenia własnych zaleceń

14.00 – 15.00: Interaktywna gra kliniczna: PODEJRZENIE UDARU!

Przypadek lub przypadki, w których podejrzewano udar, gra opierać się będzie na różnicowaniu, zlecaniu badań, analizie ich wyników i zaproponowaniu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegent

Dominik Kobylarek – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu), asystent (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (statystyki prac naukowych: publikacji: 11; h-indeks: 6; cytowania: 311).

Prezes Zarządu RÉSONNEZ® oraz Prezes Zarządu Fundacji Wspierającej Naukę im. Doktora Mariana Szulca. Opiekun merytoryczny prac naukowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dorobek: trzykrotnie w roli opiekuna prac; 1 miejsce – 0; 2 miejsce – 1; 3 miejsce – 1; kwalifikacje prac do konkursu głównego: 3).  Na codzień prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu dla kierunku lekarskiego polsko- i anglojęzycznego. Trzykrotny zwycięzca konkursów prac naukowych. Odbył staże zagraniczne w Holandii oraz we Francji.

 

Regulamin.

Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia.

 

Program w pdf

Program wydarzenia w formacie pdf

 

Co poza szkoleniem otrzymają uczestnicy Studenckiego Kursu Neurologii?

Sprawdź!